Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 21/02/2024

THÔNG TIN CƠ SỞ

39 chương trình phát thanh tuyên truyền về khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU)

27/12/2021 08:57 SA Xem cỡ chữ

 Tải file đính kèm tại đây

Cục TTCS

Lượt truy cập: 1958

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)