Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 05/03/2024

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận kiểm tra về việc kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về báo chí đối với Tạp chí Việt Nam hội nhập và Tạp chí điện tử Việt Nam hội nhập

06/09/2021 13:43 CH Xem cỡ chữ

Kết luận số 3/KLKT-CBC ngày 30/8/2021 của Cục Báo chí, chi tiết xem tại đây.

Cục Báo chí

Lượt truy cập: 3549

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)