Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 02/04/2023

QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Nhà xuất bản Thanh niên

31/05/2021 09:31 SA Xem cỡ chữ

 Quyết định số 22/QĐ-XPVPHC ngày 27/5/2021 của Cục Xuất bản, in và phát hành. Nội dung quyết định xem tại đây.

Lượt truy cập: 4266

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)