Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 02/12/2022

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT Việt Nam năm 2020

26/04/2021 15:45 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Để xem toàn văn nội dung Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT Việt Nam năm 2020 (Vietnam ICT Index 2020), độc giả vui lòng bấm xem tại đây.


Lượt truy cập: 5741

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )