Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 22/02/2024

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với Tạp chí Đồng hành Việt

19/11/2020 14:54 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Kết luận thanh tra số 1027/KLKT-TTra ngày 17/11/2020 của Thanh tra Bộ TTTT.


Nội dung chi tiết kết luận thanh tra vui lòng xem tại tệp đính kèm.


Tệp đính kèm:

Lượt truy cập: 5483

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)