Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 29/11/2023

TÀI LIỆU

Sổ tay hướng dẫn các bộ chỉ số, nhóm chỉ số, chỉ số thành phần đánh giá, xếp hạng trong lĩnh vực TT&TT của các tổ chức quốc tế

26/03/2020 14:21 CH Xem cỡ chữ

Bộ Thông tin và Truyền thông xin giới thiệu Sổ tay hướng dẫn các bộ chỉ số, nhóm chỉ số, chỉ số thành phần đánh giá, xếp hạng trong lĩnh vực TT&TT của các tổ chức quốc tế.

Chi tiết tải về tại đây.


Tệp đính kèm:

Lượt truy cập: 3168

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)