Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 03/06/2023

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tần số và an toàn bức xạ vô tuyến điện tại Viettel Khánh Hòa - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

03/02/2020 09:44 SA Xem cỡ chữ

Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm.


Tệp đính kèm:

Lượt truy cập: 1919

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)