Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 08/06/2023

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về truyền hình trả tiền tại Công ty TNHH-MTV Dịch vụ Kỹ thuật truyền thông HTV

03/02/2020 09:33 SA Xem cỡ chữ

Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm.


Tệp đính kèm:

Lượt truy cập: 2185

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)