Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 26/02/2024

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện đối với Viễn thông Quảng Trị

31/12/2019 12:06 CH Xem cỡ chữ

Nội dung chi tiết kết luận thanh tra xem tại tệp đính kèm.


Tệp đính kèm:

Lượt truy cập: 2165

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)