Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 28/02/2024

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận thanh tra việc cấp văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận tại Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông

31/12/2019 12:03 CH Xem cỡ chữ

Nội dung chi tiết kết luận thanh tra xem tại tệp đính kèm.


Tệp đính kèm:

Lượt truy cập: 2289

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)