Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 26/02/2024

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về xuất bản, in, phát hành của Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

20/12/2019 08:51 SA Xem cỡ chữ

Nội dung chi tiết kết luận thanh tra xem tại tệp đính kèm.


Tệp đính kèm:

Lượt truy cập: 2138

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)