Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 28/02/2024

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện đối với Công ty TNHH MTV kinh doanh khai thác vật liệu xây dựng Sao Đỏ

05/09/2019 11:11 SA Xem cỡ chữ

Nội dung chi tiết kết luận thanh tra xem tại tệp đính kèm.


Tệp đính kèm:

Lượt truy cập: 2041

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)