Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 30/03/2023

VIỄN THÔNG

Tình hình phát triển thuê bao điện thoại di động tháng 2 năm 2019

01/03/2019 08:25 SA Xem cỡ chữ

Tình hình phát triển thuê bao điện thoại di động tháng 2/2019
Tổng số thuê bao điện thoại di động có phát sinh lưu lượng: 
129,626,772
Tổng số thuê bao điện thoại di động đang hoạt động chỉ sử dụng thoại, tin nhắn: 
73,113,678
           Thuê bao trả trước: 
67,553,364
           Thuê bao trả sau: 
5,560,314
 Tổng số thuê bao điện thoại di động đang hoạt động có sử dụng dữ liệu: 
56,513,094
           Thuê bao trả trước: 
52,214,916
           Thuê bao trả sau: 
4,298,17

Nguồn: Cục Viễn thông

Lượt truy cập: 1613

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)