Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 17/02/2020

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện và an toàn bức xạ vô tuyến điện đối với Viễn thông Điện Biên

13/05/2019 10:46 SA Xem cỡ chữ

 Nội dung kết luận thanh tra xem tại tệp đính kèm./.


Tệp đính kèm:

Lượt truy cập: 100

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)