Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 08/12/2023

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận thanh tại Công ty TNHH sách thiết bị giáo dục Đức Trí

15/11/2018 10:19 SA Xem cỡ chữ

Ngày 6/11/2018, Thanh tra Bộ TT&TT đã ban hành văn bản số 828/KL-TTra kết luận thanh tra tại công ty TNHH sách thiết bị giáo dục Đức Trí, xem toàn văn kết luận thanh tra tại tệp đính kèm.


Tệp đính kèm:

Lượt truy cập: 2411

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)