Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 21/02/2024

LĨNH VỰC VIỄN THÔNG

Danh sách cấp phép thiết lập mạng dùng riêng

24/10/2018 15:34 CH Xem cỡ chữ

 
GIẤY PHÉP THIẾT LẬP MẠNG DÙNG RIÊNG
 
 
STT
 
Đơn vị
 
Loại GP
 
Số GP
 
Ngày cấp
 
Ngày hết hạn
 
1
 
Văn phòng đại diện SITA
Hữu tuyến và vô tuyến
 
82/GP-CVT
04-08-2016
04-08-2026
 
 
2
Ngân hàng thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)
Hữu tuyến
150/GP-CVT
14-04-2015
13-11-2023
3
Cục Công nghệ tin học Ngân hàng
Hữu tuyến
80/GP-CVT
04-08-2016
04-08-2026
4
Xí nghiệp liên doanh VIETSOVPETRO
Vô tuyến
131/GP-CVT
27-03-2015
22-08-2022
5
 
Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
Hữu tuyến
133/GP-CVT
05-06-2014
06-05-2024
6
Tổng Cục Thủy sản – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Di động vệ tinh
1403/GP-CVT
08-06-2012
08-05-2022
7
Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
 
Hữu tuyến
 
204/GP-CVT
 
06-01-2012
 
31-05-2022
8
Tổng Lãnh sự quán Canada tại thành phố Hồ Chí Minh
Vô tuyến
337/GP-CVT
20-11-2014
20-11-2024
 

9

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Hữu tuyến và vô tuyến

66/GP-CVT 30-01-2015 30-01-2025
10 Công ty TNHH Thăm dò và Khai thác dầu khí ExxonMobil Việt Nam Hữu tuyến 393/GP-CVT 28-08-2015 28-08-2025

11

Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Bình Dương

Hữu tuyến

101/GP-CVT

28-04-2016 28-04-2026
12 Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Hữu tuyến 378A/GP-CVT 07-03-2018 07-03-2028
 

Nguồn: Cục Viễn thông

Lượt truy cập: 2957

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)