Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 05/03/2024

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về báo chí tại Tạp chí điện tử VietTimes

31/08/2018 08:08 SA Xem cỡ chữ

Ngày 17/8/2018, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông có Kết luận thanh tra số 543/KL-TTra về việc chấp hành quy định pháp luật về báo chí tại Tạp chí điện tử VietTimes. Nội dung kết luận xem trong tệp đính kèm.


Tệp đính kèm:

Nguồn: Thanh tra Bộ

Lượt truy cập: 2931

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)