Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 09/12/2023

TÀI LIỆU

Dự thảo Quyết định Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

09/08/2017 13:35 CH Xem cỡ chữ

Chi tiết dự thảo xin vui lòng tải về tại đây.


Tệp đính kèm:

Lượt truy cập: 3692

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)