Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 02/06/2023

LĨNH VỰC XUẤT BẢN

Danh sách cấp đổi giấy phép thành lập văn phòng đại diện (VPĐD) của nhà xuất bản nước ngoài tại Việt Nam

08/03/2016 16:20 CH Xem cỡ chữ

 Trong tổng số 09 văn phòng đại diện của nhà xuất bản nước ngoài tại Việt Nam có 04 văn phòng đại diện đã được cấp đổi giấy phép thành lập.


Tệp đính kèm:

Lượt truy cập: 2936

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)