Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 22/09/2023

Báo chí

Danh sách, tôn chỉ mục đích các cơ quan báo chí

(22/06/2022)

Cập nhật ngày 22/6/2022.

 Quét mã QR:

20220622-m20-baochi.jpg

Hoặc bấm vào đây.

Số liệu cấp phép PTTH, TTKD và Tàu cá tính đến hết quý II năm 2020

(01/07/2020)

Số liệu tính đến ngày 30/06/2020. Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm.