Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 26/09/2023

SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤT

Về việc điều chỉnh thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất đối với các trạm phát lại tại 09 tỉnh Nhóm II

02/10/2019 10:41 SA Xem cỡ chữ

Nội dung chi tiết của Thông báo xem tại tệp đính kèm.


Tệp đính kèm:

Lượt truy cập: 2305

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)