Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 22/02/2024

RTB

Bản đồ phủ sóng truyền hình số mặt đât DVB-T2 của RTB

23/08/2016 08:39 SA Xem cỡ chữ

20160823-shth1.jpg

Hình 1: Bản đồ phủ sóng số DVB-T2 của RTB tại khu vực Bắc Bộ (trên kênh tần số 48 và 49)
 
 
 
20160823-shth2.jpg
Hình 2: Bản đồ phủ sóng DVB-T2 của máy phát kênh 49 (đặt tại Hà Nội)
 
 
20160823-shth3.jpg
 
Hình 3: Vùng phủ sóng DVB-T2 của các máy phát kênh 48 (đặt tại Hải Phòng)
 
 
20160823-shth4.jpg
 
Hình 4: Bản đồ phủ sóng DVB-T2 của máy phát kênh 48 (đặt tại Hà Nam)

Cục Tần số vô tuyến điện

Lượt truy cập: 16443

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 3)