Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 05/03/2024

ĐỀ MỤC BƯU CHÍNH

Hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính xác lập bằng hành vi cụ thể

04/12/2017 10:49 SA Xem cỡ chữ

Điều 3.1.LQ.10. Hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính xác lập bằng hành vi cụ thể

Việc gửi vào thùng thư công cộng thư đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 11 của Luật này, có dán tem Bưu chính Việt Nam hoặc có dấu thanh toán trước giá cước của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính là hành vi xác lập hợp đồng giữa doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính và người gửi.

Lượt truy cập: 1832

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)