Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 29/02/2024

ĐỀ MỤC BƯU CHÍNH

Hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính

04/12/2017 10:46 SA Xem cỡ chữ

Điều 3.1.LQ.8. Hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính

1. Hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính là thoả thuận giữa doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính và người gửi, theo đó doanh nghiệp chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi đến địa điểm theo yêu cầu của người gửi và người gửi phải thanh toán giá cước dịch vụ bưu chính.
2. Hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính được giao kết bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi. Dấu ngày hoặc các thông tin xác định thời gian và địa điểm chấp nhận bưu gửi là căn cứ xác định trách nhiệm của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính.

Lượt truy cập: 2342

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)