Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 09/06/2023

ĐỀ MỤC BƯU CHÍNH

Các trường hợp bưu gửi được ưu tiên chấp nhận, vận chuyển và phát trong trường hợp khẩn cấp

04/12/2017 10:44 SA Xem cỡ chữ

Điều 3.1.LQ.6. Các trường hợp bưu gửi được ưu tiên chấp nhận, vận chuyển và phát trong trường hợp khẩn cấp

1. Phòng, chống hoả hoạn, thiên tai và thảm hoạ khác.
2. Phòng, chống dịch bệnh.
3. Cứu nạn, cứu hộ.
4. Phục vụ quốc phòng, an ninh.

Lượt truy cập: 1340

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)