Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 30/03/2023

Cục Bưu điện Trung ương

Xem cỡ chữ

Cục Bưu điện Trung ương là đơn vị thông tin đặc biệt trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật trong việc đảm bảo thông tin liên lạc cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến các đầu mối trực thuộc quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành cơ mật và trong những trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật; phục vụ thông tin cho các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước và các cơ quan, tổ chức có liên quan (sau đây gọi chung là các cơ quan Đảng, Nhà nước).

Cục Bưu điện Trung ương có tư cách pháp nhân, con dấu hình quốc huy và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.
  
Trụ sở chính: số 1A - Phố Quan Hoa, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 08041025;
Fax: 024.38431830
 
a) Ban Lãnh đạo Cục:
 
Cục trưởng:
Ông Trần Duy Ninh
ĐT: 080. 41236;
 
Phó Cục trưởng 
- Ông Bùi Quang Minh
ĐT: 080. 41068;
 
- Ông Đỗ Trí Dũng
Email: dotridung@mic.gov.vn
 
b) Văn phòng và các phòng chức năng:
 
Phòng Tổ chức – Cán bộ:
- Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Anh Đào
ĐT: 080. 41279;
 
Văn phòng Cục:
- Chánh Văn phòng: Bà Nguyễn Thị Anh Đào
ĐT: 080. 41279
Email: anhdao@cpt.gov.vn
 
- Tổng hợp: Bà Mai Thị Phương Thảo
ĐT: 080. 41225;
 
Phòng Tài chính – Kế toán:
- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Hữu Tâm
ĐT: 080. 41226;
 
Phòng Kế hoạch Đầu tư:
- Trưởng phòng: Ông Vũ Thanh Ngọc
ĐT: 080. 41080;
 
Phòng Chính sách và nghiệp vụ:
- Trưởng phòng: Ông Ngô Thanh Hiển
ĐT: 080. 41213;
 
Phòng Kỹ thuật
- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Mùi
ĐT: 080. 41030
 
Phòng An toàn thông tin
- Phó trưởng phòng phụ trách: Ông Trần Hải Nam
ĐT: 080. 41388
Email: tranhainam@cpt.gov.vn
 
Trung tâm Tư vấn, thiết kế và tích hợp hệ thống
- Giám đốc: Ông Lê Đình Hiến
ĐT: 080. 41216
 
c) Các đơn vị trực thuộc:
 
Bưu điện CP16 - Hà Nội
Giám đốc: Ông Nguyễn Minh Thụ
ĐT: 08042777; 08041090;
Trụ sở chính: số 5 Ông Ích Khiêm, Phường Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội.
ĐT: 08048335; Fax: 08048334.
 
Bưu điện T78 - Hồ Chí Minh
Giám đốc: Ông Trần Công Bình
ĐT: 08082558;
Trụ sở chính: số 87 Trần Quốc Toản, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
ĐT: 08082995; Fax: 0838297861.
 
Bưu điện T26 - Đà Nẵng
Giám đốc: Ông Trịnh Tuấn Anh
ĐT: 08051513;
Trụ sở chính: số 73 Trần Phú, Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
ĐT: 08051111; Fax: 08051235.

Cục Bưu điện Trung ương có các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 2289/QĐ-BTTTT ngày 11/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Lượt truy cập: 37269

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 6)
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức Cục Bưu điện Trung ương không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả