Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 01/04/2023

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost)

Xem cỡ chữ

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post)  

Tên giao dịch: Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Tên viết tắt: Bưu điện Việt Nam

Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Post

Tên viết tắt quốc tế: VNPost

Địa chỉ liên hệ

Trụ sở chính: Số 5 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm,  TP. Hà Nội

ĐT: 024.37689346, Fax: 024. 37689433

E-mail: vanphong@vnpost.vn
Website: www.vietnampost.vn/www.vnpost.vn

 

 Chủ tịch Hội đồng thành viên

- Ông Nguyễn Hải Thanh

 

Thành viên Hội đồng thành viên:

- Ông Chu Quang Hào

- Ông Phan Thảo Nguyên

 

Tổng Giám đốc

Ông Chu Quang Hào


Phó Tổng Giám đốc:

- Ông Nguyễn Minh Đức

- Bà Chu Thị Lan Hương

- Ông Lê Quốc Anh

- Ông Nguyễn Kiên Cường

 

Văn phòng Tổng công ty

- Chánh Văn phòng: Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung

- Phó Chánh Văn phòng: Ông Đỗ Văn Thủy, Bà Bùi Thị Hồng Thắm, Ông Ninh Quang Hải, Ông Nguyễn Anh Tuấn

- Điện thoại: 024 3768 9346

- E-mail: vanphong@vnpost.vn

Các Ban chức năng 

1. Ban Tổ chức và Phát triển nguồn nhân lực

- Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Vân Anh 

- Phó Trưởng ban: Ông Vũ Văn Cường

- Điện thoại: 024 3768 9355

- E-mail: tcld@vnpost.vn

2. Ban Tài chính - Kế hoạch

- Trưởng ban: Bà Tạ Thị Mai Anh (Kế toán trưởng)

- Phó Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Hồng Lan, Bà Nguyễn Thị Hồng Hà, Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Bà Trần Thị Giang Anh

- Điện thoại: 024 3768 9387

- E-mail: tckt@vnpost.vn

3. Ban Đầu tư phát triển

- Trưởng ban: 

- Phó Trưởng ban: Ông Trịnh Hùng Cường (Phụ trách), Ông Nguyễn Thế Hùng

- Điện thoại: 024 3768 9399

- E-mail: khdt@vnpost.vn

4. Ban Dịch vụ Bưu chính

- Trưởng ban:  

- Phó Trưởng ban: Bà Chu Quỳnh Anh, Ông Nguyễn Đình Hòa, Ông Nguyễn Ngọc Hoằng

- Điện thoại: 024 3768 9411

- E-mail: dvbc@vnpost.vn

5. Ban Dịch vụ Tài chính Bưu chính

- Trưởng ban: 

- Phó Trưởng ban: Ông Đỗ Quang Đạo, Ông Lê Đạt Anh Tuấn

- Điện thoại: 024 3768 9373

- E-mail: tcbc@vnpost.vn

6. Ban Kỹ thuật - Công nghệ

- Trưởng ban: Bà Vũ Thanh Xuân

- Phó Trưởng ban: Ông Lê Vân Phương

- Điện thoại: 024 3768 3095

- E-mail: ktcn@vnpost.vn

7. Ban Quản lý chất lượng

- Trưởng ban: Ông Nguyễn Hồng Long

- Phó Trưởng ban: Bà Khổng Thị Hồng Vân

- Điện thoại: 024 3795 8100

- E-mail: qlcl@vnpost.vn

8. Ban Kiểm tra - Pháp chế

- Trưởng ban: Phó Tổng giám đốc - Ông Nguyễn Minh Đức

- Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Tiến (thường trực), Ông Trần Việt Anh, Bà Nguyễn Thị Thanh Giang

- Điện thoại: 024 3795 9015

- E-mail: thanhtra@vnpost.vn

9. Trung tâm đối soát

- Trưởng Trung tâm: Bà Phạm Thị Khang Trang

- Phó Trung tâm: Bà Phạm Thị Bích Ngọc; Ông Đỗ Hải Nguyên

- Điện thoại: 024 3768 9414

- E-mail: ttds@vnpost.vn

10. Trung tâm Công nghệ thông tin

- Giám đốc: Ông Biện Văn Quang

- Phó Giám đốc: Ông Đoàn Hữu Hậu, Ông Nguyễn Tuệ Linh, Ông Mai Thành Huyên, 

- Điện thoại: 024 3768 9363

- E-mail: cntt@vnpost.vn

11. Ban Nghiên cứu phát triển và Thương hiệu

- Trưởng ban: Phan Trọng Lê

- Phó Trưởng ban: Bà Đỗ Lan Phương, Ông Đinh Toàn Thắng, Ông Đỗ Tiến Dũng

- Điện thoại: 024 379689400

- E-mail: ncptth@vnpost.vn

12. Ban Tuyên giáo - Truyền thông

- Trưởng ban: Phó Tổng giám đốc - Ông Lê Quốc Anh

- Phó Trưởng ban: Ông Nghiêm Tuấn Anh (thường trực)

- Điện thoại: 024 3768 9349

- E-mail: tgtt@vnpost.vn

13. Ban Tem Bưu chính

- Trưởng ban: Bà Ngô Hoài Thanh

- Phó Trưởng ban: Bà Hoàng Thị Bích Vân

- Điện thoại: 024 3768 1778

- E-mail: tembc@vnpost.vn

14. Ban Quản lý Dự án các công trình Bưu điện

- Giám đốc: Ông Nguyễn Huy Luân

- Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Anh Tuấn

- Điện thoại: 024 3768 9366

- E-mail: qlda@vnpost.vn

15. Trung tâm Dịch vụ khách hàng

- Giám đốc: Ông Nguyễn Thế Anh

- Phó Giám đốc: 

- Điện thoại: 024 7100 0099

- E-mail: cskh@vnpost.vn

16. Ban Kiểm toán nội bộ

- Trưởng ban:  

- Phó Trưởng ban: Ông Lê Anh Dũng, Ông Nguyễn Thành Nga

- Điện thoại: 024 3768 3333

- E-mail: 

17. Ban Hành chính công

- Trưởng ban:  

- Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Trường (Phụ trách), Bà Nguyễn Thị Việt Hồng, Ông Nguyễn Văn Quân

- Điện thoại: 024 3782 3361

- E-mail: hcc@vnpost.vn

 

Công đoàn Tổng công ty

Ông Trần Đức Thích - Chủ tịch

Email: thichdt@vnpost.vn

Phó Chủ tịch: Bà Lê Thị Hà

Email: halt@vnpost.vn

 

Đoàn Thanh Niên Tổng công ty

Ông Lê Xuân Huy - Bí thư

Email: huylx@vnpost.vn

Phó bí thư: Bà Nguyễn Thị Thái Hà

Email: hantt1@vnpost.vn

ĐT: 02437681797

 

 

Lượt truy cập: 69548

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 13)