Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 22/03/2023

Cục Thông tin đối ngoại

Xem cỡ chữ

Cục Thông tin đối ngoại là cơ quan trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; giúp Bộ trưởng chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác thông tin đối ngoại; là đầu mối điều phối, tổ chức thực hiện công tác thông tin đối ngoại của các bộ, ban, ngành, địa phương, đơn vị trong cả nước.
Cục Thông tin đối ngoại có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.
 
Trụ sở: Tầng 9, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024.37676666; 024.37676789  Fax: 024.37675959
Email: vanthucucttdn@mic.gov.vn 
Website: https://mic.gov.vn
 
Cục trưởng:
Ông Phạm Anh Tuấn
ĐT: 024.37676868
Email: patuan@mic.gov.vn
 
Phó Cục trưởng: 
Ông Đinh Tiến Dũng
ĐT: 024.37676688
 
Ông Nguyễn Văn Thuật
ĐT: 024.37676666 (máy lẻ 119)
 
Văn phòng
Phó Chánh Văn phòng Phụ trách Văn phòng: Ông Đỗ Văn Khởi
ĐT: 024.37676666/6263 (máy lẻ 120)

 

Phó Chánh Văn phòng: Bà Đặng Thị Khánh Hòa
Điện thoại: 024.37676666/6263 (máy lẻ 101)
  
Phòng Điều phối - Điều phối
Trưởng phòng: Bà Phan Thị Thu Hồng
ĐT: 024.37676666/6263 (máy lẻ 118)
 
Phó trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thu Hường
ĐT: 024.37676666/6263 (máy lẻ 110),
 
Phòng Báo chí,  xuất bản - Chính sách và hợp tác quốc tế
Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Hoa Mai
ĐT: 024.37676666/6263 (máy lẻ 109)
 
Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông quốc tế (Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục)
Lãnh đạo Trung tâm
Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm: Ông Trần Anh Tuấn
ĐT: 024.39386812
 
Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Chí Thức
ĐT: 024.38245626
 
Phòng Hành chính - Tổng hợp
Phó trưởng phòng Phụ trách: Bà Lê Thị Vân Anh
ĐT: 024.38245621
 
Phó trưởng phòng: Ông Phạm Ngọc Hải
ĐT: 024.38245622
 
Ông Lê Tự Phương Quang, Phó trưởng phòng
ĐT: 028.83891162
 
Phòng Dự án và Khai thác
Phó trưởng phòng Phụ trách: Ông Nguyễn Dân Hùng
ĐT: 024.39386811
 
Phó trưởng phòng: Bà Trương Quỳnh Liên
ĐT: 024.39386811
Email: tqlien@mic.gov.vn
 
Phòng Hợp tác truyền thông quốc tế
Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Khoa Thái
ĐT: 024.38245625
Email: nkthai@mic.gov.vn
 
Phòng Thông tin điện tử
Phó trưởng phòng Phụ trách: Ông Phạm Công Đảo
ĐT: 024.38245630
Email: pcdao@mic.gov.vn

Cục Thông tin đối ngoại có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 939/QĐ-BTTTT ngày 16/06/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thông tin đối ngoại và Quyết định số 882/QĐ-BTTTT ngày 22/06/2021 sửa đổi Điều 3 Quyết định số 939/QĐ-BTTTT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thông tin đối ngoại.

 

 

Lượt truy cập: 29245

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Cục Thông tin đối ngoại không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả