Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 22/03/2023

Văn phòng Bộ

Xem cỡ chữ

Văn phòng Bộ là tổ chức thuộc Bộ, thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp về chương trình, kế hoạch công tác và phục vụ các hoạt động của Bộ; giúp Bộ trưởng tổng hợp, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Bộ; kiểm soát thủ tục hành chính; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định của pháp luật .
Văn phòng Bộ có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật
 
Địa chỉ liên hệ: 18 Nguyễn Du - Hà Nội (Tòa nhà B, tầng 2)
Điện thoại: 024.39435602; Fax: 024.38263477
 
Phó Chánh Văn phòng phụ trách
- Bà Hoàng Thị Phương Lựu 
ĐT: 024.39434100
Email: htpluu@mic.gov.vn 
 
Phó Chánh Văn phòng: 
- Ông Nguyễn Minh Thắng
Email: nmthang@mic.gov.vn
 
- Ông Ngô Quang Huy
Email: huynq@mic.gov.vn
 
- Đồng Hải Hà, Phó Chánh Văn phòng tập sự, Trưởng phòng
Email: dhha@mic.gov.vn
 
Phòng Thư ký - Tổng hợp:
Phó trưởng phòng: Bà Lê Thị Thu Hiền
ĐT: 024.39434100
Email: ltthien@mic.gov.vn

Phòng Văn thư, lưu trữ và Kiểm soát thủ tục hành chính
Phó trưởng phòng:
Bà Trần Quỳnh Lan
Email: tqlan@mic.gov.vn
Ông Phan Quốc Vinh
Email: pqvinh@mic.gov.vn 
  
Phòng Hành chính:
Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai
ĐT: 024.39449729
Email: ntmai@mic.gov.vn

Phòng Quản trị:
Trưởng phòng: Ông Nguyễn Đông Giang
ĐT: 024.39436002
Email: ndgiang@mic.gov.vn

Phòng Tài chính - Kế toán:
Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thanh Mai
Email: maint@mic.gov.vn
 
ĐT: 028.39104383
Quyền Trưởng đại diện: Bà Đặng Thị Bích Vân
Email: dbvan@mic.gov.vn

 ĐT: 0236.3897717
Trưởng Đại diện: Bà Trần Phạm Diệu Linh
ĐT: 0236.3821216
 
Đội xe:
ĐT: 024.39454383
- Đội trưởng: Trần Hoài Nam
- Đội phó: Ông Nguyễn Anh Tuấn
 
Đội bảo vệ:
Đội trưởng: Ông Vũ Đức Thanh
ĐT: 024.39437004
Email: vdthanh@mic.gov.vn
 
Văn phòng Bộ có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 1038/QĐ-BTTTT ngày 22/07/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ.

Lượt truy cập: 45786

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 2)
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Bộ không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả