Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 27/02/2024

Vụ Khoa học và Công nghệ

Xem cỡ chữ

Vụ Khoa học và Công nghệ là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng và bảo vệ môi trường trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Địa chỉ liên hệ: 18 Nguyễn Du - Hà Nội (Tòa nhà B, tầng 4)

Điện thoại: 024.39437328; Fax: 024.39437328

KHCN-4.png

Vụ trưởng:

Ông Nguyễn Khắc Lịch

ĐT: 024. 38225322

cds1.png

Phó Vụ trưởng:

- Ông Đinh Quang Trung

ĐT: 024.39436412

KHCN-2.png

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang

KHCN-1.png

Chuyên viên khoa học công nghệ:

ĐT: 024.38226610

Chuyên viên công nghệ thông tin:

ĐT: 024.39437329

Phòng Quản lý tiêu chuẩn, chất lượng:

ĐT: 024.38226610

Vụ Khoa học và Công nghệ có các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 419/QĐ-BTTTT ngày 21/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học và Công nghệ.  

Lượt truy cập: 30873

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 5) Gửi bình luận

Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Vụ Khoa học và Công nghệ không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả

Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ dịch vụ công của "Vụ Khoa học và Công nghệ " không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả