Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 21/03/2023

Vụ Bưu chính

Xem cỡ chữ

Vụ Bưu chính là cơ quan tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bưu chính, chuyển phát theo quy định của pháp luật.
Địa chỉ liên hệ: 18 Nguyễn Du - Hà Nội (Tòa nhà B, tầng 7)
Điện thoại: 024.38226625; Fax: 024.38226954
 
Vụ trưởng:
Ông Lã Hoàng Trung
ĐT:
Email: lhtrung@mic.gov.vn
 
 
Phó Vụ trưởng:
 
- Bà Hoàng Bảo Ngọc
ĐT: 024. 38227066
 
- Ông Vũ Chí Kiên

Email: vckien@mic.gov.vn

 
Vụ Bưu chính có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 1438/QĐ-BTTTT ngày 30/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bưu chính.

Lượt truy cập: 32180

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 3)
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Vụ Bưu chính không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả