Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 28/02/2024

Vụ Bưu chính

Xem cỡ chữ

Vụ Bưu chính là tổ chức thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về bưu chính.

Địa chỉ liên hệ: 18 Nguyễn Du - Hà Nội (Tòa nhà B, tầng 7)

Điện thoại: 024.38226625; Fax: 024.38226954

 VAN-THU_2.png

Vụ trưởng:

Ông Lã Hoàng Trung

Vu-truong_1.png

Phó Vụ trưởng:

- Bà Hoàng Bảo Ngọc

ĐT: 024. 38227066

PVT-BC2_1.png

- Ông Vũ Chí Kiên

PVT-BC1.png

Vụ Bưu chính có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 1498/QĐ-BTTTT ngày 14/08/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bưu chính.

 

Lượt truy cập: 41111

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 3)
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Vụ Bưu chính không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả