Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 22/03/2023

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm

Xem cỡ chữ

 

ThutruongLam02.jpg

Họ và tên: Nguyễn Thanh Lâm

Chức vụ: Thứ  trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Sinh ngày: 1972

Quê quán: Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ cơ quan: 18 Nguyễn Du – Hà Nội

Điện thoại cơ quan:

Emaillamnt@mic.gov.vn

- Giúp Bộ trưởng phụ trách lĩnh vực: Báo chí, truyền thông.

- Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Cục Báo chí; Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Cục Thông tin cơ sở; Cục Xuất bản, In và Phát hành; Cục Thông tin đối ngoại; Báo VietNamNet; Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông; Tạp chí Thông tin và Truyền thông.

Lượt truy cập: 4315

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 3)