Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 26/02/2024

TIN TỨC

Công khai chất lượng dịch vụ viễn thông

23/04/2013 09:44 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Đó là một trong những yêu cầu bắt buộc tại Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông, doanh nghiệp viễn thông vừa được đơn vị này ban hành.


Theo đó, doanh nghiệp viễn thông được Bộ TT-TT cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông có trách nhiệm tự công bố chất lượng theo tiêu chuẩn tự nguyện áp dụng đối với các dịch vụ viễn thông không thuộc “Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng” trên trang thông tin điện tử (website) của doanh nghiệp viễn thông.

Đồng thời, hàng tháng và quý phải công bố chất lượng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với dịch vụ viễn thông thuộc “Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản ý chất lượng”, mức chất lượng công bố không được trái với mức quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Riêng chất lượng dịch vụ viễn thông, các doanh nghiệp phải công khai thông tin về công tác quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông do doanh nghiệp cung cấp. Những nội dung công khai gồm:

1- Các dịch vụ mà doanh nghiệp đang cung cấp; 2- Các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng cho từng dịch vụ; 3- Bản công bố chất lượng các dịch vụ viễn thông mà doanh nghiệp đang cung cấp; 4- Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông mà doanh nghiệp đã gửi Cục Viễn thông; 5- Các bản Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông và Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng cho từng dịch vụ theo quy định; 6- Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng; 7- Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng; 8- Các thông tin hỗ trợ khách hàng.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/5/2013.

Theo http://www.taichinhdientu.vn/

Lượt truy cập: 1259

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)