Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 24/02/2024

TIN TỨC

Hạ tầng thông tin là nền tảng để thực hiện công cuộc hiện đại hóa đất nước

16/01/2013 10:53 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Đó là nhận định của Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son tại hội nghị triển khai nghị quyết trung ương 4 khóa XI về phát triển hạ tầng thông tin được Bộ Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức ngày 15/1/2013 tại Hà Nội. Bộ trưởng đã đánh giá cao vai trò của việc phát triển hạ tầng thông tin là một trong những hạ tầng thiết yếu, là nền tảng để thực hiện công cuộc hiện đại hóa và cần được ưu tiên đầu tư trong tổng thể xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.


Ảnh minh họa - Nguồn internet.

Bộ trưởng cũng đã nêu rõ quan điểm của Trung ương Đảng, coi việc thúc đẩy phát triển và ứng dụng CNTT là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của lộ trình phát triển hạ tầng thông tin và công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong từng ngành, từng lĩnh vực của nền kinh tế nước nhà. Trên thực tế, CNTT đang giúp hệ thống hạ tầng ở Việt Nam giải quyết vấn đề về hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội và cũng đang dần đáp ứng các yêu cầu dịch vụ cơ bản bằng các giải pháp y tế điện tử, giáo dục điện tử… Đặc biệt, công nghiệp CNTT còn có vai trò quan trọng trong việc xây dựng kết cấu hạ tầng thông tin đồng bộ, góp phần đảm bảo an toàn an ninh thông tin số và chủ quyền số quốc gia, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin…

Để làm rõ hơn vai trò của công nghiệp CNTT trong việc phát triển hạ tầng thông tin, Vụ CNTT – Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã có tham luận trình bày về vấn đề này với những nội dung chính như sau: Vai trò của Công nghiệp CNTT trong xây dựng hạ tầng thông tin đồng bộ; Vai trò công nghiệp CNTT trong xây dựng hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin; Vai trò của công nghiệp CNTT trong xây dựng hạ tầng thông tin của những hạ tầng khác… và những định hướng để phát triển công nghiệp CNTT từ nay đến 2020. Theo đó, định hướng trong những năm tới, Bộ Thông tin và Truyền thông cần thực hiện: Tập trung triển khai thực hiện các Nghị quyết 13/NQ-TƯ,16/NQ-CP, Quyết định 1755/QĐ-TTg nhằm xây dựng Việt Nam trở thành một nước mạnh về Công nghiệp CNTT; phát triển hạ tầng nhân lực CNTT bằng việc nâng cao số lượng và chất lượng sinh viên CNTT tại các trường đại học, cao đẳng; Phát triển doanh nghiệp CNTT; Phát triển mạng lưới các Khu CNTT tập trung, đẩy mạnh thu hút đầu tư, đặc biệt là khu CNTT trọng điểm quốc gia của Bộ tại Tỉnh Bắc Ninh. Ngoài ra, Bộ Thông tin và truyền thông cũng cần phối hợp với các Bộ, Ngành trung ương để thực hiện cân đối tài chính, phân bố các dự án trong lĩnh vực CNTT, đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông, an ninh thông tin và thực hiện các nhiệm phát triển nguồn nhân lực CNTT; đồng thời giao trách nhiệm cho các doanh nghiệp viễn thông để ưu tiên đầu tư phát triển công nghiệp CNTT, đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm CNTT thay thế nhập khẩu, đặc biệt là trang thiết bị viễn thông, các hệ thống chuyển mạch, thiết bị đầu cuối, phần mềm hệ thống,…

Trong thời gian vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã triển khai nhiều Đề án, quy hoạch trọng điểm như: Đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT, Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN, Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia, Quy hoạch phát triển An toàn Thông tin số quốc gia đến năm 2020 nhằm xây dựng hạ tầng thông tin của Việt Nam ngày một tốt hơn, thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia Hội thảo đã tập trung phân tích, thảo luận một cách thẳng thắn về những hạn chế trong phát triển và ứng dụng CNTT, làm rõ những nguyên nhân cả chủ quan lẫn khách quan về cơ chế chính sách đầu tư và tài chính, về nguồn lực và thể chế, về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Đồng thời, đã đề xuất một số giải pháp thiết thực, giải pháp mang tính đột phá trong quá trình triển khai Nghị quyết trung ương 4 khóa XI về phát triển hạ tầng thông tin để CNTT thực sự là phương tiện, là môi trường, là động lực góp phần thiết thực vào công cuộc tái cấu trúc nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng, khẳng định vai trò của CNTT trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thu Hương

Lượt truy cập: 1433

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)