Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 30/03/2023

TIN TỨC

Đồng Nai: Ban hành kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

11/09/2018 09:58 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Sở TT&TT Đồng Nai được giao nhiệm vụ hoàn thiện, chuẩn hóa phần mềm một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến, cổng thanh toán điện tử đảm bảo kết nối, chia sẻ giữa các cấp, các ngành; hoàn thiện cấu trúc chính quyền điện tử, hệ thống công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước.

 
 

Theo tin từ Sở TT&TT Đồng Nai, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai mới ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, theo đó tỉnh tập trung hoàn thiện, nâng cấp, chuẩn hóa chức năng Trung tâm hành chính công tỉnh, bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã; hoàn thiện, chuẩn hóa hệ thống thủ tục hành chính, các dịch vụ công; hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, chuẩn hóa hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính.

20190819-pg1.jpg
 
Theo Kế hoạch, Sở TT&TT được giao nhiệm vụ hoàn thiện, chuẩn hóa phần mềm một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến, cổng thanh toán điện tử đảm bảo kết nối, chia sẻ giữa các cấp, các ngành; hoàn thiện cấu trúc chính quyền điện tử, hệ thống công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước với các công việc cụ thể:
 
Hoàn thiện hạ tầng CNTT phục vụ công tác giải quyết thủ tục hành chính; nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh.
 
Hoàn thiện khung kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh đảm bảo kết nối, đồng bộ, liên thông và chia sẻ cơ sở dữ liệu, thông tin giữa các cấp, các ngành, hướng tới kết nối cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành Trung ương, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
 
Nâng cấp, hoàn thiện các chức năng, tiện ích của hệ thống phần mềm một cửa như: Lấy ý kiến khảo sát, đánh giá kết quả giải quyết thủ tục hành chính, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp…
 
Hoàn thiện hệ thống phần mềm quản lý văn bản điện tử, đảm bảo kết nối phần mềm một cửa điện tử quốc gia và của tỉnh, hệ thống lưu trữ hồ sơ, dữ liệu điện tử.
 
Hoàn thiện, chuẩn hóa chức năng cổng dịch vụ công tỉnh, cổng thanh toán trực tuyến của tỉnh đảm bảo tích hợp với phần mềm một cửa điện tử của tỉnh, hệ thống cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống cổng dịch vụ công các bộ, ngành.
 
Hoàn thiện giải pháp số hóa cơ sở dữ liệu TTHC, hồ sơ giải quyết TTHC, lưu trữ dữ liệu giải quyết TTHC trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử.
 
Hoàn thiện hệ thống tích hợp camera giám sát hành chính tại các cơ quan hành chính và các hệ thống camera khác
 
Thực hiện giám sát, đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống hạ tầng CNTT tỉnh…
 
Bên cạnh đó, thực hiện xây dựng quy chế vận hành, hoạt động của cổng dịch vụ công tỉnh; hoàn thiện quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả qua cổng dịch vụ công tỉnh, phần mềm một cửa điện tử; hoàn thiện quy trình, nguyên tắc thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính.
 
Thực hiện tốt các nội dung công việc trên sẽ góp phần tích cực trong nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư của tỉnh.

theo ictnews.vn

Lượt truy cập: 721

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)