Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 31/03/2023

TIN TỨC

Cơ quan Nhà nước phải gửi văn bản điện tử ngay trong ngày ký ban hành

03/09/2018 14:50 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Ngày 12/7/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 28 quy định việc gửi, nhận văn bản điện tử thông qua kết nối, liên thông các hệ thống quản lý văn bản và điều hành (QLVB&ĐH) giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.


Ngày 12/7/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 28 quy định việc gửi, nhận văn bản điện tử thông qua kết nối, liên thông các hệ thống quản lý văn bản và điều hành (QLVB&ĐH) giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Quyết định áp dụng với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, đơn vị trực thuộc (gọi chung là bộ, ngành, địa phương).

20190816-pg9.jpg

Theo Quyết định 28, văn bản điện tử phải được bảo đảm tính xác thực về nguồn gốc, sự toàn vẹn, an toàn thông tin, dữ liệu trong quá trình gửi, nhận, xử lý và lưu trữ; phải được gửi ngay trong ngày văn bản đó ký ban hành, chậm nhất là trong buổi sáng của ngày làm việc tiếp theo.

 
Văn bản điện tử đến sau khi được tiếp nhận, nếu bảo đảm giá trị pháp lý phải được xử lý kịp thời, không phải chờ văn bản giấy (nếu có). Trường hợp văn bản điện tử thuộc loại khẩn phải được đặt ở chế độ ưu tiên ghi rõ mức độ khẩn, gửi ngay sau khi đã ký số và phải được trình, chuyển giao xử lý ngay sau khi tiếp nhận.
 
Việc gửi, nhận văn bản điện tử phải thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Điều 5 của Luật giao dịch điện tử và phải tuân theo các quy định khác của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh, an toàn thông tin và văn thư, lưu trữ.
 
Quyết định 28 cũng quy định rõ, văn bản điện tử đã ký số theo quy định của pháp luật được gửi, nhận thông qua hệ thống QLVB&ĐH quy định tại Quyết định này có giá trị pháp lý tương đương văn bản giấy và thay cho việc gửi, nhận văn bản giấy.
 
Quyết định 28 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực từ ngày 6/9/2018.

theo ictnews.vn

Lượt truy cập: 628

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)