Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 04/03/2024

TIN TỨC

Áp dụng cơ chế một cửa quốc gia với kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu

12/08/2016 16:47 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN quy định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2016.


20160812-pg11.jpg
 
Ảnh minh họa
 
Bộ Tài chính và Bộ KH&CN vừa ban hành Thông tư liên tịch 77 hướng dẫn việc áp dụng cơ chế một cửa quốc gia để thực hiện thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN.
 
Theo đó, để thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), người khai tạo lập hồ sơ hành chính một cửa điện tử trực tiếp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia (https://vnsw.gov.vn - PV); hoặc tạo lập hồ sơ theo chuẩn dữ liệu với các tiêu chí, định dạng, biểu mẫu theo quy định và gửi tới Cổng thông tin điện tử quốc gia. Sau đó, người khai nhận các thông báo phản hồi về kết quả khai, nộp thông tin do Cổng thông tin một cửa quốc gia trả về và thực hiện theo hướng dẫn tại các thông báo phản hồi của cơ quan, tổ chức xử lý TTHC. Trường hợp thực hiện TTHC bằng chứng từ giấy, người khai nộp chứng từ giấy theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.
 
Cũng theo Thông tư liên tịch 77, Cổng thông tin một cửa quốc gia tiếp nhận thông tin khai điện tử trong thời gian 24 giờ/ngày và 7 ngày/tuần; thực hiện việc tiếp nhận và phản hồi thông tin khai theo chế độ tự động tới người khai và tới các hệ thống xử lý chuyên ngành.  Cổng thông tin một cửa quốc gia thực hiện phản hồi kết quả xử lý của cơ quan hải quan cho người khai ngay sau khi nhận được kết quả xử lý của cơ quan hải quan; cung cấp tờ khai hải quan và kết quả xử lý của cơ quan hải quan cho các cơ quan xử lý liên quan trong trường hợp TTHC thuộc thẩm quyền của cơ quan xử lý có yêu cầu nộp tờ khai hải quan; hoặc cơ quan xử lý có yêu cầu cung cấp tờ khai hải quan và kết quả xử lý của cơ quan hải quan liên quan đến các thủ tục thuộc thẩm quyền của cơ quan xử lý.
 
Cùng với việc quy định các nguyên tắc trao đổi, cung cấp thông tin, Thông tư liên tịch 77 cũng quy định cụ thể về nội dung và hình thức trao đổi, cung cấp thông tin. Theo đó, Bộ Tài chính cung cấp cho Cổng thông tin một cửa quốc gia thông tin về các chứng từ điện tử với TTHC của Bộ Tài chính quy định tại Điều 1 Thông tư; kết quả xử lý khác của cơ quan hải quan đối với TTHC; thông tin liên quan tới hàng hóa đã được thông quan, giải phóng hàng theo yêu cầu của Bộ KH&CN.
 
Những thông tin Bộ KH&CN cung cấp cho Cổng thông tin một cửa quốc gia gồm: các chứng từ điện tử đối với TTHC của Bộ KH&CN quy định tại Điều 1 Thông tư; kết quả xử lý khác của cơ quan xử lý thuộc Bộ KH&CN với TTHC; thông tin liên quan tới hàng hóa đã được cấp phép hoặc từ chối cấp phép theo yêu cầu của Bộ Tài chính; và thông báo về việc bổ sung tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định ngay sau khi ban hành văn bản chỉ định.
 
Việc trao đổi, cung cấp thông tin thực hiện trực tuyến dưới hình thức chứng từ điện tử theo quy định. Đơn vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia là đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin do các Bộ cung cấp để thực hiện các TTHC một cửa. Trường hợp xảy ra sự cố, lỗi kỹ thuật hoặc hệ thống chưa có chức năng trao đổi, cung cấp thông tin dẫn đến không thể thực hiện trao đổi, cung cấp thông tin bằng hệ thống điện tử thì các bên liên quan có thể tạm thời sử dụng hình thức khác như email, fax hoặc chứng từ giấy để thực hiện trao đổi, cung cấp thông tin.
 
Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) được khai trương ngày 12/11/2014, là một hệ thống tích hợp gồm Cổng thông tin Hải quan một cửa quốc gia, hệ thống thông quan của cơ quan Hải quan, các hệ thống cấp phép của Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải và một số bộ khác. Tính đến đầu tháng 5/2016, cơ chế một cửa quốc gia đã kết nối chính thức với 9 bộ; ngoài thủ tục thông quan hàng hóa (Bộ Tài chính), 28 thủ tục hành chính của 8 bộ còn lại đã được thực hiện thông qua Cơ chế một cửa quốc gia với tổng số bộ hồ sơ là 44.043.

(theo ictnews.vn)

Lượt truy cập: 1712

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)