Cục Chuyển đổi số quốc gia


Cục Chuyển đổi số quốc gia là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số; là đầu mối tổng hợp, tham mưu, điều phối, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Cục Chuyển đổi số quốc gia có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Trụ sở chính: Tầng 21, Tòa nhà VNTA, 68 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024.37821766; Fax: 024.35378208.

Website: http://aita.gov.vn 

Phó Cục trưởng phụ trách:

- Ông Nguyễn Phú Tiến

cds2.png

Phó Cục trưởng:

- Ông Nguyễn Hữu Hạnh

cds3.png

- Bà Trần Thị Quốc Hiền

cds4.png

Văn phòng:

Phó Chánh văn phòng:

- Bà Hoàng Thị Hải

cds5.png

- Bà Nguyễn Thanh Dung

cds6.png

Văn thư: 024.37821766

cds7.png

Phòng Quản lý Đầu tư:

- Trưởng phòng: Ông Lê Anh Tuấn

cds8.png

- Phó Trưởng phòng: Ông Trần Chí Nam

cds9.png

Phòng Nền tảng và Dữ liệu số:

- Trưởng phòng: Ông Trần Quốc Tuấn

cds10.png

- Phó Trưởng phòng: Ông Lê Nhật

cds11.png

- Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Trọng Khánh

cds12.png

Phòng Dịch vụ số:

- Phó Trưởng phòng: Ông Đinh Hoàng Long

cds13.png

 - Phó Trưởng phòng: Ông Mai Thanh Hải

cds14.png

Phòng Chính sách số:

- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thanh Thảo

cds15.png

- Phó Trưởng phòng: Ông Trần Kiên

cds16.png

- Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Huy Kháng

cds17.png

Trung tâm Chính phủ số:

- Quyền Giám đốc: Bà Mai Thùy Ngân

Điện thoại: 024.37925016

cds18.png

- Phó Giám đốc: Ông Đặng Tùng Anh

Điện thoại: 024.37925016

cds19.png

- Văn thư Trung tâm: 024.37925016

Trung tâm Công nghệ số quốc gia:

- Phó Giám đốc phụ trách: Ông Đỗ Lập Hiển

Điện thoại: 024.37925030

cds20.png

- Phó Giám đốc:

+ Ông Đỗ Ngọc Vĩnh

cds21.png

+  Ông Nguyễn Quang Hưng

cds22.png

+ Ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn

cds24.png

- Văn thư Trung tâm: 024.37925030

Ban Quản lý kết quả Đề án 112:

Quyền Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Điện thoại: 024.08048596

cds23.png

Cục Chuyển đổi số quốc gia có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được quy định tại Quyết định số 1925/QĐ-BTTTT ngày 19/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chuyển đổi số quốc gia.

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 6)
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức Cục Tin học hóa không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả