Hải Dương tăng 1 bậc chuyển đổi số

(Mic.gov.vn) - 

 Trong kết quả vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố, Hải Dương đã tăng bậc về xếp hạng chuyển đổi số năm 2022.


20230727-m15.jpg

Đồ họa kết quả đánh giá các cổng dịch vụ công 6 tháng đầu năm 2023 (nguồn: Cổng thông tin điện tử chuyển đổi số quốc gia)

Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố kết quả xếp hạng chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh (DTI) năm 2022. Theo đó Hải Dương đã tăng 1 bậc, vươn lên xếp thứ 13 trong 63 tỉnh, thành phố trên cả nước về xếp hạng DTI 2022 với giá trị trung bình ở mức 0,6383.

Cũng theo công bố từ bộ này, 6 tháng đầu năm 2023 xếp hạng hoạt động chính quyền số, hoạt động kinh tế số, hoạt động xã hội số của Hải Dương lần lượt là 15, 7, 4 so với cả nước.

Về kết quả đánh giá các cổng dịch vụ công 6 tháng năm 2023, Hải Dương là một trong 9 tỉnh, thành phố đạt mức A, mức cao nhất trong 5 mức độ đánh giá. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của tỉnh đạt 89%, tăng 33% so với cuối năm 2022; xếp thứ 12 cả nước về thanh toán phí, lệ phí qua các ngân hàng, ví điện tử, trung gian thanh toán với 100.000 giao dịch, tổng số tiền gần 40 tỷ đồng.

Đây là lần đầu tiên Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai đánh giá các cổng dịch vụ công các bộ, ngành, địa phương. Qua đó góp phần xác định, có giải pháp thay đổi căn bản cung cấp dịch vụ công trực tuyến để nâng cao chất lượng cung cấp và hiệu quả sử dụng./.

Hà Kiên (baohaiduong.vn)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )