Vi phạm của Facebook Reels và Youtube Shorts

(Mic.gov.vn) - 

Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 06/4/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã thông tin về một số vi phạm của Tiktok và các nền tảng xuyên biên giới.


info-fb-youtube.png

Doãn Mạnh

Từ khóa: Bộ Thông tin và Truyền thông, vi phạm, facebook reels, youtube shorts, ticktok

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)