Triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển hạ tầng số, phục vụ chuyển đổi số

(Mic.gov.vn) - 

Là cơ quan thường trực về chuyển đổi số của tỉnh Vĩnh Phúc, những năm qua, Sở Thông tin và Truyên thông đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo; đồng thời, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, nhất là ưu tiên triển khai giải pháp phát triển hạ tầng số để hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn.


2023530-m22.jpg

Ảnh minh họa

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu UBND tỉnh đầu tư nâng cấp Trung tâm dữ liệu của tỉnh, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị, địa phương theo hướng đồng bộ, hiện đại, bảo đảm theo đúng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh. Triển khai các phần mềm ứng dụng dùng chung như: Thư điện tử, Cổng thông tin giao tiếp điện tử, Cổng thành phần, một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến, quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh xây dựng các nền tảng dữ liệu dùng chung kết nối, đồng bộ với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các sở, ngành và tích hợp với Cổng dữ liệu quốc gia.

Với những nỗ lực trong đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển hạ tầng số, đến nay, Vĩnh Phúc có 3.000 trạm thu phát sóng thông tin di động. Phủ sóng di động 3G, 4G đạt 100% và đã phát sóng 2 trạm 5G của Viettel. Cùng với đó, toàn tỉnh có 1.341.562 thuê bao điện thoại di động, trong đó, có 1.214.619 thuê bao sử dụng điện thoại thông minh; 284.622 thuê bao internet băng rộng cố định và 994.999 thuê bao internet băng rộng di động. Tỷ lệ hộ gia đình có internet băng rộng cố định là 87,2% thông qua 5 nhà cung cấp dịch vụ là Viettel Vĩnh Phúc, VNPT Vĩnh Phúc, FPT Vĩnh Phúc, Công ty SCTV và VTVcap. 100% cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị 3 cấp tỉnh, huyện, xã được trang bị máy tính, mạng LAN, kết nối Internet băng thông rộng cố định để phục vụ công tác chuyên môn và thực hiện kết nối đường truyền số liệu chuyên dùng đến 169 đơn vị, địa phương và đồng bộ đến cấp xã.

Với sự cùng vào cuộc của các cấp, các ngành và việc thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển hạ tầng số, Vĩnh Phúc đã thay đổi căn bản và có các điều kiện cần thiết làm nền tảng cho mục tiêu chuyển đổi số. Năm 2021, Vĩnh Phúc vươn lên xếp thứ 12/63 tỉnh, thành trong cả nước về xếp hạng đánh giá chuyển đổi số, tăng 43 bậc so với năm 2020, trong đó, 3 trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số nằm trong top 10. Đặc biệt, trong 6 chỉ số chính thuộc nhóm chỉ số nền tảng chung, Vĩnh Phúc xếp thứ 1/63 tỉnh, thành về chỉ số thể chế số; các chỉ số nhân lực số, an toàn thông tin mạng lần lượt đứng ở vị trí thứ 3 và 4. Đến hết năm 2022, các loại văn bản, giấy tờ chỉ đạo, điều hành của tỉnh chủ yếu ban hành dưới dạng văn bản điện tử. Tỷ lệ ký số trên phần mềm quản lý văn bản đạt trên 98%; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 được đẩy mạnh. Hiện toàn tỉnh có khoảng 4.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng các nền tảng số; 100% cơ sở giáo dục, y tế thực hiện chuyển đổi số, khai thác, sử dụng các kho học liệu trực tuyến dùng chung trên các nền tảng số. 

Để thực hiện thành công nhiệm vụ chuyển đổi số, thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tham mưu UBND tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phát triển hạ tầng số phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh liên quan đến phát triển hạ tầng số; tuyên truyền, quảng bá để người dân, doanh nghiệp sử dụng mã địa chỉ bưu chính Vpostcode, sử dụng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Cùng với đó, khuyến khích mọi thành phần kinh tế cùng tham gia xây dựng, phát triển, khai thác hạ tầng bưu chính, viễn thông và xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng viễn thông thụ động. Tập trung nguồn lực về tài chính và con người cho nghiên cứu, phát triển các giải pháp công nghệ trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông; triển khai đồng bộ các biện pháp kỹ thuật, hệ thống giám sát, an ninh thông tin mạng tập trung nhằm tự động, thu thập, phân tích, cảnh báo khả năng mất an toàn, an ninh thông tin mạng trên hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng của doanh nghiệp.

Đức Hiền (www.vinhphuc.gov.vn)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )