Tổ công nghệ số cộng đồng đưa người dân đến gần hơn với chính quyền số

(Mic.gov.vn) - 

 Quảng Lập đưa người dân đến gần hơn với chính quyền số thông qua tổ công nghệ số cộng đồng.


ngoc-lac-30-9.jpg

Thời gian qua, UBND xã Quảng Lập đã triển khai nhiều giải pháp để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính, số hoá thủ tục hành chính phục vụ người dân và tổ chức ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, trong thực tế, người dân và tổ chức tiếp cận, tương tác để sử dụng dịch vụ công, cập nhật dữ liệu dân cư theo thời gian thực rất thấp. Điều này cho thấy, chuyển đổi số chỉ thành công khi được người dân hiểu, hưởng ứng, tham gia; người dân trở thành công dân số, có các hoạt động được đưa lên môi trường số, chia sẻ dữ liệu.

Để đưa công nghệ số, kỹ năng số đến người dân góp phần từng bước xây dựng nền tảng chính quyền số ở địa phương, thực hiện Kế hoạch số 1350/KH-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2022 của UBND huyện Đơn Dương về triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn huyện Đơn Dương năm 2022, UBND xã Quảng Lập đã thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng xã Quảng Lập và tại các thôn trên địa bàn. Đồng thời, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi số xã Quảng Lập đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tổ công nghệ số cộng đồng thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, chiến lược về ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số của Đảng và Nhà nước đến người dân. Các phần mềm ứng dụng trong công việc được tuyên truyền và triển khai sử dụng hiệu quả và ngày càng phát huy tác dụng cao như phần mềm Một cửa điện tử; phần mềm hộ tịch; phần mềm chứng thực điện tử; dịch vụ công và các ứng dụng trên các thiết bị thông minh, ứng dụng sổ sức khoẻ điện tử, ứng dụng Đơn Dương trực tuyến, dịch vụ công... các dịch vụ số phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu như y tế, giáo dục, chính sách xã hội, phòng, chống dịch bệnh, xác định mã định danh cá nhân... Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được cung cấp trên tất cả các lĩnh vực tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình giao dịch hành chính, nhất là việc nộp hồ sơ trực tuyến. Đồng thời triển khai áp dụng việc thanh toán trực tuyến đối với tất cả các thủ tục có phát sinh phí, lệ phí.

Ngoài ra, UBND xã Quảng Lập còn tăng cường ứng dụng thư điện tử công vụ, hệ thống quản lý văn bản và điều hành iOffice; tương tác qua mạng xã hội Zalo nhóm để phục vụ cho công việc. Tỷ lệ cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc tại cơ quan đạt 100%.

theo lamdong.gov.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)