Chuyển đổi số là nhằm phục vụ người dân

(Mic.gov.vn) - 

 Chuyển đổi số là nhằm phục vụ người dân. Mỗi người dân trở thành công dân số thì chuyển đổi số mới thành công. Đó là nhận định của ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên tại Hội nghị "Nâng cao nhận thức về CĐS, chính quyền số" tổ chức sáng ngày 13/12/2022.


Sáng ngày 13/12/2022, tại tỉnh Phú Yên, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Phú Yên, đơn vị Thường trực Ban Chỉ đạo CĐS tỉnh đã tổ chức Hội nghị "Nâng cao nhận thức về CĐS, chính quyền số".

20221213-pg1-PY.jpg

Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại sự kiện, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên khẳng định, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân là yếu tố đảm bảo sự thành công của chuyển đổi số, thay đổi thứ hạng của tỉnh. Xét cho cùng, chuyển đổi số là phục vụ người dân. Mỗi người dân trở thành công dân số thì chuyển đổi số mới thành công. Qua đó thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế của địa phương, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp, gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước.

20221213-pg1-CDS.jpg

Ông Nguyễn Phú Tiến, Phó Cục trưởng Cục chuyển đổi số quốc gia

Nhận định về công tác chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan đảng, chính quyền các cấp của tỉnh, ông Đào Mỹ cho biết, trong năm 2021, chỉ số Chuyển đổi số (DTI) tỉnh Phú Yên đạt vị trí 50/63 tỉnh, thành phố, tăng 12 bậc so với năm 2020. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) hướng đến chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh còn một số hạn chế nhất định, trong đó nhận thức về việc ứng dụng CNTT chưa đồng đều ở một số cơ quan, đơn vị và một số cán bộ, công chức, viên chức. Công tác tuyên truyền, phổ biến về ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính chưa sâu rộng. Việc chuyển đổi số ở các doanh nghiệp, địa phương còn chậm, thiếu sự đầu tư cho hạ tầng kỹ thuật CNTT; chưa có giải pháp hiệu quả trong tổ chức triển khai ứng dụng CNTT hỗ trợ chuyển đổi số toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh.

20221213-pg1-tc.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Xác định sự cần thiết của chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay, tỉnh Phú Yên chọn chuyển đổi số để thay đổi một cách tổng thể và toàn diện tất cả các khía cạnh của đời sống kinh tế - xã hội, tái định hình cách chúng ta sống, làm việc và liên hệ với nhau, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhấn mạnh.

Đánh giá về tình hình chuyển đổi số của tỉnh Phú Yên, ông Nguyễn Phú Tiến, Phó Cục trưởng Cục CĐS Quốc gia cho biết, năm 2021, chỉ số Chuyển đổi số (DTI) tỉnh Phú Yên đạt vị trí 50 trên 33 tỉnh, thành phố, tăng 12 bậc so với năm 2020. Về chính quyền số, 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện mức độ 4. 82.5% DVCTT phát sinh hồ sơ trực tuyến. 18.1% hồ sơ được xử lý trực tuyến. 10 nghìn người dân, doanh nghiệp có tài khoản trên Cổng DVC tỉnh.  81.5% người dân hài lòng khi sử dụng DVCTT.

Cũng tại sự kiện, ông Nguyễn Trọng Khánh, đại diện Cục Chuyển đổi số quốc gia trình bày tham luận “Chuyển đổi số và dữ liệu số trong chuyển đổi số”.

Hội nghị "Nâng cao nhận thức về CĐS, chính quyền số" nhằm giới thiệu tổng quan về chuyển đổi số, xây dựng và khai thác dữ liệu thúc đẩy chuyển đổi số, đề ra một số giải pháp nâng cao Chỉ số DTI tỉnh Phú Yên cũng như tuyên truyền, phổ biến đầy đủ hơn về hoạt động chuyển đổi số; qua đó giúp lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung cần thiết để thực hiện chuyển đổi số; đồng thời ứng dụng có hiệu quả hơn nữa công nghệ số vào công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trong hoạt động của các cơ quan nhà nước phục vụ người dân, doanh nghiệp.

GP

Từ khóa: Phú Yên, chuyển đổi số, chính quyền số, nhận thức số, Cục Chuyển đổi số quốc gia

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)