Bà Rịa Vũng Tàu: Phấn đấu đến năm 2025, 100% DNNN ứng dụng quản trị trên nền tảng số

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 18/10/2022, UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã  ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ “về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước (DNNN), trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong phát triến kinh tế - xã hội” trên địa bàn tỉnh.


Theo kế hoạch, đến năm 2025, tỉnh phấn đấu đạt 100% DNNN ứng dụng quản trị trên nền tảng số, thực hiện quản trị DN với các nguyên tắc quản trị của OECD; 100% DNNN có định hướng và thực hiện chuyển dịch đầu tư, hướng đến các án đầu tư, sử dụng công nghệ xanh, sạch và giảm thải khí carbon; đóng góp của các doanh nghiệp nhà nước vào ngân sách nhà nước bình quân giai đoạn 2021 - 2025 tăng khoảng 5% - 10% so với giai đoạn 2016 - 2020.

20221026-pg5.jpg

Ảnh minh hoạ

Để việc thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả cao, tỉnh đề ra 4 nhóm nhiệm vụ chính cần phải thực hiện như: Đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới DNNN; huy động nguồn lực của DNNN tham gia vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của DNNN; phát huy vai trò của tổ chức Đảng; coi trọng công tác thanh tra, kiểm tra trong các DNNN. 

theo baobariavungtau.com.vn

Từ khóa: Bà Rịa Vũng Tàu, chuyển đổi số, nền tảng số

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)