INFOGRAPHIC: Quý III/2022, doanh thu bưu chính tăng trưởng 65% so với cùng kì 2021

(Mic.gov.vn) - 

Theo báo cáo quý III của Bộ TTTT, Quý III/2022, thị trường bưu chính ghi nhận mức tăng trưởng mạnh về doanh thu dịch vụ bưu chính, sản lượng bưu gửi so với cùng kỳ. 


 Infor-Bưu-chính.jpg

Thu Hương

Từ khóa: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bưu chính, doanh thu tăng trưởng, quý III/2022

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)