INFOGRAPPHIC: Những con số nổi bật về hạ tầng số trong 6 tháng đầu năm 2022

(Mic.gov.vn) - 

Hạ tầng số đi trước một bước, phát triển với tốc độ nhanh, theo hướng Việt Nam làm chủ công nghệ lõi . Vì vậy, xây dựng, phát triển hạ tầng số là một nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ chú trọng và giao phó trong các văn bản quan trọng về chuyển đổi số. Trong thời gian qua Chính phủ, các Bộ, ngành đã ưu tiên, nỗ lực đẩy mạnh phát triển hạ tầng số và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.


 Theo báo cáo của Thường trực Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số, trong 6 tháng đầu năm 2022, lĩnh vực hạ tầng số có nhiều điểm nổi bật như sau:

z3773029349064-760e9a38b5eed6e793a5dc4c47d3b467.jpg

Thu Hương

Từ khóa: Hạ tầng số, Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số, chuyển đổi số, Thủ tướng Chính phủ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )