Bình Phước: 130 cán bộ truyền thanh cơ sở được tập huấn vận hành hệ thống truyền thanh thông minh

(Mic.gov.vn) - 

Chiều 23/9, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước tổ chức hội nghị tập huấn sử dụng và vận hành hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông cho 130 cán bộ, công chức phụ trách lĩnh vực thông tin cơ sở, cán bộ truyền thanh cấp huyện, xã và công chức văn hóa xã kiêm nhiệm.


20220925-m01.jpg

Hội nghị tập huấn được tổ chức nhằm chuẩn bị cho công tác vận hành các cụm truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông thời gian tới sau khi hoàn thành lắp đặt tại các đơn vị trên toàn tỉnh.

Việc tổ chức tập huấn sử dụng và vận hành hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông là một phần trong Dự án “Đầu tư hệ thống cụm truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông cho UBND các xã, phường, thị trấn” trên địa bàn tỉnh Bình Phước./.

Sở TT&TT Bình Phước

Từ khóa: Bình Phước, truyền thanh cơ sở, truyền thanh thông minh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)