Bộ TT&TT không tổ chức đón tiếp khách và nhận hoa chúc mừng nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Truyền thống ngành TT&TT

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 25/8/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Văn bản số 4383/BTTTT - VP về việc không tổ chức đón tiếp khách và nhận hoa chúc mừng nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông. Văn bản được gửi đến Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Công văn cho biết, nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông (28/8/1945 - 28/8/2022), Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự quan tâm, phối hợp của các tổ chức đoàn thể, bộ, ban, ngành ở Trung ương và địa phương, cơ quan thông tấn, báo chí đối với công tác của ngành Thông tin và Truyền thông trong thời gian qua.

Thực hiện Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua, nghi lễ đối ngoại và đón tiếp khách nước ngoài; Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương; Quyết định số 2276/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kỷ niệm 77 năm Ngày Truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng tại trụ sở cơ quan Bộ.

PV

Từ khóa: Bộ Thông tin và Truyền thông, không tổ chức đón tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng, 77 năm, Ngày Truyền thống ngành TT&TT, Văn bản số 4383/BTTTT-VP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)