Hơn 800 đầu sách về cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Mic.gov.vn) - 

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật - Chi nhánh Cần Thơ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Cần Thơ tổ chức đợt triển lãm sách, trưng bày hơn 800 đầu sách về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, do Nhà xuất bản ấn hành.


anh-07-1651031077248744462567--1-.jpg

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Triển lãm. 

Với hơn 800 đầu sách về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành trong nhiều năm qua, Triển lãm được bố cục theo ba chủ đề, gồm: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử; Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giớiHọc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về cuộc đời, sự nghiệp và cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

acc89nh3-oetx.jpg

Triển lãm sách chuyên đề “Dấu ấn Hồ Chí Minh” trưng bày, giới thiệu hơn 800 ấn phẩm về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Tại Triển lãm còn có nhiều tài liệu phục vụ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội; kết quả, gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác, học tập và trong đời sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân...

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thành phố Cần Thơ cho biết, Triển lãm nhằm bày tỏ lòng kính yêu và ghi nhớ công ơn vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, thông qua đó tuyên truyền, phổ biến thông tin tài liệu góp phần thúc đẩy mạnh mẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, triển lãm khẳng định những đóng góp quan trọng của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nói chung và Chi nhánh Nhà xuất bản tại Cần Thơ nói riêng trong việc xây dựng nền tảng tư tưởng, giáo dục, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thành phố.

sach-5.png

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại lễ khai mạc. 

Phát biểu tại lễ khai mạc, PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật khẳng định, Triển lãm lần này vừa là hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị, vừa là sự hiện thực hóa định hướng chiến lược quan trọng của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong phát triển văn hóa đọc ở các vùng miền trong cả nước, đặc biệt là trong hệ thống chính trị khu vực miền Tây Nam bộ, đồng thời Triển lãm nhằm cung cấp các ấn phẩm có giá trị lý luận và thực tiễn để các tầng lớp nhân dân hiểu hơn về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

acc89nh2-cacc81cdacca3ibiecc82cc89uthamquankhocc82nggiantrucc9bngbacc80ysacc81ch-gnnc.jpg

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham quan gian trưng bày sách tại Triển lãm.

anh-05-1651031077129291453149.jpg

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tặng sách cho Thư viện thành phố Cần Thơ.

Triển lãm sách chuyên đề “Dấu ấn Hồ Chí Minh” bắt đầu từ ngày 27/4 đến ngày 21/5 tại Thư viện Thành phố Cần Thơ.

 

Bích Khuê

Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, trưng bày ấn phẩm, về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)