Ngày 10/10 hàng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia

(Mic.gov.vn) - 

 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 505/QĐ-TTg về Ngày Chuyển đối số quốc gia. Theo đó, ngày 10/10 hàng năm là Ngày Chuyển đối số quốc gia.


Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức hàng năm nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số; Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ  ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.  

20220422-pg15.1.jpg

Ảnh minh họa

Quyết định nêu rõ, đối với việc tổ chức thực hiện Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể  thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch triển  khai cụ thể; hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia hằng năm bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. 

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân  các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và điều kiện thực tế của từng bộ, ngành, địa phương để tổ chức thực hiện các hoạt động phù hợp truyền thông Ngày Chuyển đổi số  quốc gia hằng năm tại bộ, ngành, địa phương.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các hội, hiệp hội trong lĩnh vực thông tin và truyền thông chỉ đạo các tổ chức thành viên trực thuộc tham gia và tổ chức các hoạt động truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia hằng năm. 

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam xây dựng kế hoạch tuyên truyền trên các kênh về chuyển đổi số và Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương thực hiện  đẩy mạnh việc tuyên truyền, quảng bá về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; xây dựng  các chương trình giới thiệu và tuyên dương các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp điển hình đã đi đầu trong việc áp dụng các công nghệ và mô hình mới; tổ chức  truyền thông đối ngoại, quảng bá Ngày Chuyển đổi số quốc gia ra nước ngoài. 

Giang Phạm

Từ khóa: Thủ tướng Chính phủ, Bộ TT&TT, Quyết định 505/QĐ-TTg, Ngày Chuyển đối số quốc gia

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 5)